Helhetsgrepp för ökad lönsamhet

28 maj 2018

Utbildning, kickoff eller marknadsföring? Ofta är det svårt för företag och organisationer att överblicka omfattningen av sina möten och events. Därför väljer allt fler att teckna samarbetsavtal för en samlad mötesbokning.

Anette Blomstrand är produktionschef på BokningsBolaget och ytterst ansvarig för deras företagssamarbeten. Hon berättar att bästa sättet för organisationer som är i behov av uppföljning, statistik och ekonomihantering är att styra alla bokningar till en enda leverantör.
– På så sätt får företaget kontroll och en helhetsbild över alla möten. För många av våra kunder är en samlingsfaktura med alla konferenskostnader redovisade från oss guld värt.

Stor volym = lägre priser

Avgörande för att företag ska vara intresserade av ett samarbetsavtal är kostnadsbesparingar. Att BokningsBolagets förmedlingstjänster är gratis räcker inte.
– BokningBolagets position på marknaden och vår stora volym för oss till en stark prisförhandlare, säger Anette.

Hon är övertygad om att deras långa och solida historia som lagt grunden till de många företagsavtalen och den stora volymen. Kunder och leverantörer känner sig trygga med samarbetet både kompetensmässigt och ekonomiskt.

Det finns ytterligare anledningar att teckna avtal med BokningsBolaget. Många företag har noggrant utarbetat policys om pris, kvalitet och miljö. De får bokningspersonalen ta del av och kan på så sätt styra bokningarna rätt.

Tid och kunskap

Anette är mån om att poängtera att det inte bara är avtalskunderna som vinner på att kontakta BokningsBolaget. Alla mötesförfrågningar är lika välkomna och får marknadens bästa priser.
– Den allra största ekonomiska vinsten är de besparingar som kunderna gör genom att undvika dyra misstag. Fel anläggning kan bli kostsamt i både pengar och förtroendekapital.

Att boka konferenser är tidskrävande. Det vet alla som fått den uppgiften på sitt bord. I högkonjunktur tar det ännu längre tid då hotellen snabbt blir fullbokade. Om du istället anlitar BokningsBolaget kan du jobba vidare med dina ordinarie arbetsuppgifter medan de tar fram överskådliga offerter med lämpliga anläggningar. Vill du ha förslag på talare, transporter och aktiviteter får du det på samma offert.

Övernattning ger mervärden

På BokningsBolaget ser de en tydlig trend. En förflyttning håller på att ske från dagkonferenser till möten med övernattning. En anledning kan vara att konjunkturuppgång leder till att det kommer nya människor in i organisationer som det gäller att snabbt få in i teamet.
– Förutsättningarna för en lyckad konferens ökar om gruppen övernattar. Möten som varar över en kväll och natt ger utrymme för teambuildande aktiviteter och social samvaro.

Kreativiteten gynnas också av möten med övernattning menar Anette. De bästa idéerna kläcks när dagordningen är avklarad och deltagarna möts mer informellt. En minnesvärd upplevelse bidrar till att stärka företagets varumärke internt.
– Överhuvudtaget är det viktigt att göra saker tillsammans. Mitt råd är att låta konferensen få ta tid i anspråk. Det är en investering som blir lönsam över tid.

Långsiktig affärsnytta

Konferenser skapar förutsättningar för framgångsrika företag. Investeringen är lönsam men syns sällan dag ett. Ökade intäkter efter en lyckad säljkonferens går rent konkret att räkna hem i kronor och ören men oftast är detn andra, mer långsiktiga och komplexa, parametrar som ger den stora affärsnyttan.
– Det kan röra sig om effektivare projektgrupper, innovationer, lojala medarbetare, attitydförändringar, ökad arbetsglädje, sammanhållning och motivation. Tänk vad mycket positivt jag och mina kollegor får vara med och bidra till, avslutar Anette.