Över en halv miljon för en bättre värld

14 april 2015

TEXT: Katarina Brandt

För femton år sedan införde BokningsBolaget ett lojalitetsprogram i syfte att stödja humanitära och miljöinriktade insatser. Det har resulterat i att närmare nio miljoner av vinsten under dessa år gått till ett utvalt antal hjälporganisationer.

BokningsBolaget är förmodligen är ett av de företag i Sverige som skänker mest pengar i förhållande till sin vinst. Varje år går 0,3 procent av omsättningen på alla de konferenser och event som bokas genom BokningsBolaget till Rädda Barnen, Röda Korset och Världsnaturfonden. Det handlar om allt från 25 till 50 procent som dras av från vinsten varje år. Summan för 2014 års bokningar blev 518 136.

–       Vi vill känna oss som vinnare och det gör vi genom att bidra. Det är en del av vår vision, säger Ingela Engblom som är marknadschef på BokningsBolaget. Vår förhoppning är att våra kunder ska se lojalitetsprogrammet som ännu en anledning att komma tillbaka till oss med nästa konferens eller event.

Hjälp till människor i krig och konflikter

Röda Korset är en av de hjälporganisationer som BokningsBolaget valt att samarbeta med. Det är världens ledande humanitära organisation med närvaro i 189 länder och ett unikt mandat att hjälpa människor i krig och konflikter. Med BokningsBolagets hjälp kunde man bygga upp stadiga hus och ge näringsbidrag till tusentals familjer som förlorat sina hem och tillhörigheter i sviterna av tyfonen Haiyan i Filippinerna. Personal och frivilliga från Röda Korset finns också på plats i Västafrika där man deltar i arbetet med att bekämpa ebola, bland annat genom att förhindra smittspridning och att driva ebolaklinker.

–       De pengar vi får från BokningsBolaget är otroligt värdefulla, säger Nils Nilsson som är projektledare och arbetar med Röda Korsets företagssamarbeten. Vi har samarbetat sedan 2002 och har under dessa år även arrangerat klädinsamlingar, anordnat första hjälpenutbildningar och fått exponering i varandras kanaler.

 Ett bra val ur miljösynpunkt

Världsnaturfonden WWF är en annan hjälporganisation som årligen får ta del av BokningsBolagets vinst. Det är en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. Ett krav för Världsnaturfondens företagssamarbeten är de aktuella företagen ska förstå vikten och värdet av att driva sin verksamhet på ett hållbart sätt och själva använda naturens resurser klokare.

–       Det som är roligt med BokningsBolaget är att de har en klart uttalad miljöprofil, säger Elin Bergman som är Manager Corporate Partnerships på Världsnaturfonden WWF och arbetar med organisationens företagssamarbeten. BokningsBolaget påverkar sina kunder i positiv riktning och hjälper dem att göra bra val ur miljösynpunkt. Utöver det ekonomiska stödet får vi även utrymme i deras katalog. Det betyder mycket då det uppmuntrar fler att stödja både oss och de andra organisationerna.

Bidrag till kampen mot barnadödlighet

Sedan 1990 har antalet barn som dör av sjukdomar som lätt går att förhindra eller bota nästan halverats. Men fortfarande dör fler än 18 000 små barn varje dag. Rädda Barnen finns i 120 länder och arbetar i det globala projektet EveryOne för att barn ska få leva och inte behöva dö innan de ens hinner bli vuxna. Pengarna som kommer från BokningsBolaget är ett viktigt bidrag till den kampen. Maja Lidsheim Haak är projektledare på Rädda Barnen och menar att den insats Bokningsbolaget gör är unik.

–       Det är inte många som kan matcha Bokningsbolaget eftersom de skänker en så pass stor del av sin vinst. Pengarna vi får ta del av används till både direkta insatser och påverkansarbete. Dessutom hjälps vi åt med olika kommunikationsaktiviteter. Bokningsbolaget är dessutom otroligt lätta och trevliga att jobba med och vi är väldigt stolta över vårt samarbete.

De tre organisationerna har valts ut i samråd med både kunder och medarbetare. De representerar en bra mix i och med att de har olika inriktningar på sina verksamheter och täcker in allt från djur och natur, barns rättigheter till att hjälpa människor i nöd ute i världen.

Pengarna ackumuleras i en pott och efter årets slut får kunderna själva välja hur de vill att de ska fördelas mellan organisationerna. Ett aktivt val som många uppskattar att få göra.

Så här blev fördelningen i år:

Rädda Barnen 185 705 kronor
Röda Korset 158 373 kronor
Världsnaturfonden 174 007 kronor