KURSGÅRDAR

Vid längre utbildningar och ledarskapskurser är en lugnare kursgård ett bra alternativ.

SÖK BLAND KURSGÅRDAR

 Kursgårdar är ofta prisvärda och effektiva platser för mötet. UGL-kurser och längre utbildningar är exempel på möten där en kursgård ofta efterfrågas.

En kursgård har ofta många och bra lokaler. Gott om grupprum. Ingen TV på rummet. Maten är anpassad till långa kursdagar och det finns ofta tillgång  motionsmöjligheter. Tala om för våra specialister vad ni är ute efter, hur gruppen ser ut och vilken typ av kurs eller utbildning det rör sig om så ser de till att ni hamnar på rätt kursgård.

Tala om för våra specialister vad ni är ute efter, hur gruppen ser ut och vilken typ av kurs eller utbildning det rör sig om så ser de till att ni hamnar på rätt kursgård.

 

SÖK BLAND UTVALDA KURSGÅRDAR

SKICKA EN FÖRFRÅGAN