BokningsBolagets samhällsansvar – siffrorna för 2018 är här

Vi på BokningsBolaget vill verka för en bättre värld genom att skänka pengar till välgörande ändamål – ju större framgång desto mer kan vi bidra med. På alla konferenser, events, och utlandsresor som våra kunder låter oss boka och arrangera skänker vi 0,3% av omsättningen till Rädda Barnen, Röda Korset och WWF. Det blir årligen 25-50% av vår vinst som går till viktiga hjälpinsatser. Sedan starten år 2000 har det totalt blivit ca. tio miljoner kronor till dessa tre hjälporganisationer och nu har vi siffrorna för 2018 som resulterade i 427 692 kr till viktiga insatser runt om i världen för människor och djur i utsatta situationer.
Detta skulle inte vara möjligt utan våra kunder och det är tack vare er som vi kan skänka de här pengarna. Därför tycker vi att det är viktigt att dessa får välja vart pengarna skall gå. Nu är fördelningen klar och 2018 års pott kommer att fördelas enligt nedan:
Rädda Barnen 149 632 kr
Röda Korset 131 233 kr
WWF 146 827 kr
Men vi tycker att samhällsansvaret behöver sträcka sig längre än så. Därför lägger vi stor vikt i att vi är ett klimatneutralt företag vilket innebär att våra utsläpp beräknas och minskas systematiskt. För de utsläpp som trots allt sker, klimatkompenserar vi för varje år genom ett projekt i Mali som minskar behovet av ved genom energieffektiva spisar. Det bidrar till minskad avskogning och därmed ökenspridningen. Det gynnar i sin tur den biologiska mångfalden. Framför allt bidrar de nya spisarna till färre luftvägssjukdomar på grund av mindre rökutveckling jämfört med matlagning över öppen eld. Läs mer om klimatkompensation och hur man kan kompensera sin konferensresa här. 
Vi kan även hjälpa ditt företag att genomföra klimatneutrala möten och event. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Få mötesinspiration direkt i din inkorg!

Anmäl dig till vårt månatliga nyhetsbrev för att ta del av förmånliga erbjudanden, inspirerande artiklar och tips på hur ni skapar en kreativ och produktiv konferens.