Klimatkompensera er konferensresa

Flyg är inte bra för vår planet, det vet vi alla. Ändå kommer vi att fortsätta resa. Det vi ändå kan göra är att ta ansvar för hur vi reser och över de utsläpp som vi gör oss skyldiga till.

South pole är ett internationellt kundföretag med fokus på hållbar utveckling och en global utvecklare av klimatprojekt i främst utvecklingsländer. Bland annat hjälper de företag att beräkna, reducera och kompensera för sina utsläpp. Johan Eliasson är senior manager nordic accounts på South Pole och expert på klimatkompensation.
– Först och främst gäller det att försöka resa så smart som möjligt. Tåg kanske inte alltid är ett alternativ men det går att välja mindre dåliga flygalternativ.

Att resa på konferens utomlands ger osta ett mervärde till mötet. Nya gemensamma intryck stärker sammanhållningen i gruppen. Studiebesök och mässor är nödvändiga för ökad kunskap och utveckling.
– Vi kan inte sluta resa men vad vi kan göra är att ta ett globalt ansvar för våra flygresor genom att kompensera i klimatprojekt i ett utvecklingsland, säger Johan.

Viktigt att poängtera, enligt Johan, är att företagen först och främst bör fundera över sina utsläpp och de om det är något som går att förändra. Sedan, i steg två, kan de kompensera genom ett internationellt klimatprojekt. Kompensationen bidrar till klimatomställningen genom kanalisering av pengar från utvecklade länder till utvecklingsländer där pengarna ger störst effekt.
– Utsläpp på hemmaplan kompenseras på bortaplan.

South Pole är världens ledande utvecklare av globala klimatprojekt och har därför egna projekt som de äger och driver. Alla uppfyller kraven i enlighet med internationella regelverk och standarder som FNs CDM-system (Clean Development Mechanism) och Gold Standard som stöds av bland annat WWF. Det kan till exempel vara projekt för förnybar energi. Gemensamt för alla projekt är att de inte skulle kunnat genomföras utan det finansiella tillskottet från klimatkompensation.

Ett konkret exempel är BokningsBolaget som klimatkompenserar för sin verksamhet och sina interna resor. De har valt ett projekt i Mali som minska behovet av ved genom energieffektiva spisar. De bidrar till minskad avskogning och därmed ökenspridningen. Det gynnar i sin tur den biologiska mångfalden. Framför allt bidrar de nya spisarna till färre luftvägssjukdomar på grund av mindre rökutveckling jämfört med matlagning över öppen eld.
– Utöver klimatnytta bidrar våra projekt till en rad fördelar, många kopplade till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Helheten är en viktig del i klimatkompensation, säger Johan.

Vill ni klimatkompensera er nästa konferensresa?
BokningsBolaget hjälper sina kunder att komma i kontakt med South Pole. De kan stötta er i ert arbete med att reducera er utsläpp men också med att kompensera för de ni faktiskt ger upphov till.

Hur kan jag resa klimatsmart?
I media har vi under våren kunnat läsa att resor med mellanlandningar är bättre för miljön.

Räkneexempel:
30 personer t/r till Rom från Arlanda ger upphov till ca 22 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). beräkningar baseras på den internationellt vedertagna standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) och kan utföras av organisationer själva eller av konsulter som South Pole. Dessa utsläpp kan sedan kompenseras genom ett globalt klimatprojekt, t ex ett Gold Standard-projekt i Vietnam, till en kostnad på 100 – 150 kr/ton, alltså totalt 2200 – 3300 kr för hela resan.

Vad säger South Pool Groupe om det?
Förenklat stämmer det eftersom medeldistansplanen oftast har bättre bränsleeffektivitet än de stora långdistansplanen. Däremot betyder inte det att det alltid är bra med mellanlandningar – det gäller enbart för långa resor (över 3700 km enkel väg). Övriga distanser är det alltid bättre att välja direktflyg. Det viktigaste är förstås att fundera på om du verkligen måste flyga eller om det är möjligt att välja tåg istället. Flyg över korta distanser bör alltid undvikas så långt det är möjligt. Om du ändå måste välja flyget så kan man se till att flyga i ekonomiklass och välj avgångar som förväntas bli fullsatta. Affärsklass och liknande ger högre utsläpp eftersom varje passagerare tar upp en större plats på planet och det är alltid bäst att resa i fullsatta fordon då utsläppen per person blir lägre då.

Få mötesinspiration direkt i din inkorg!

Anmäl dig till vårt månatliga nyhetsbrev för att ta del av förmånliga erbjudanden, inspirerande artiklar och tips på hur ni skapar en kreativ och produktiv konferens.