Märkningar & certifieringar - | BokningsBolaget.se
Användarnamn: 
Lösenord:
Kom ihåg inloggningen

Ta kontakt

För kostnadsfri personlig hjälp att ta fram förslag efter era behov och genomföra bokning, hör av dig genom informationen här intill eller skicka en förfrågan genom vårt bokningsformulär.

Bokningsförfrågan

   
   
(Kom ihåg att ange i vilken region som mötet ska äga rum)

I och med att du kontaktar oss via vårt webbformulär godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet nittiofem med siffror i fältet här

Stockholm

Tel: 08-506 285 00
E-post: info@bokningsbolaget.se
Industrivägen 1
171 48 Solna

Göteborg

Tel: 031-701 01 10
E-post: gbg@bokningsbolaget.se
Teatergatan 19
411 35 Göteborg

Märkningar & certifieringar

Få koll på de vanligaste märkningarna och certifieringarna inom besöksnäringen.
Covid Clean™ och Safe to Visit uppstod i spåren av coronakrisen 2020 och de andra är vi bekanta med sedan tidigare, men vad innebär de egentligen? Det får du reda på här!

Hitta anläggningar med önskad märkning genom detaljerad sökning HÄR>>

Märkningar & certifieringar

Covid Clean
Läs mer

Covid Clean.

Safehotels har utvecklat CovidClean™ certifiering – en omfattande uppsättning hygienprocedurer och pandemiprotokoll – för att göra det möjligt för hotell och mötesplatser att försäkra gästerna att verksamheten uppfyller nödvändiga standarder. Safehotels med huvudkontor i Göteborg, är världens ledande besiktningsorgan för oberoende hälso- och säkerhetscertifieringar av hotell.

Certifieringsstandarden är baserad på WHO:s och CDC:s (Centers for Disease Control and Prevention) rekommendationer och är ackrediterad av en av världens främsta professorer inom klinisk virologi och ordförande i Vetenskapsforum Covid-19, Anders Vahlne.

Certifieringen genomförs genom en inspektion på plats från en ackrediterad Safehotels auditör.

Safe to Visit
Läs mer

Safe to Visit.

Besöksnäringens branschorganisation Visita har utformat rekommendationer, speciellt för konferensanläggningar genom kampanjen Safe to Visit, för att skapa trygga besök på landets hotell och konferensanläggningar.

Kampanjen består av fyra broschyrer med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell, campingplatser och konferenser. Målsättningen med materialet är att underlätta för företag inom besöksnäringen att hålla öppet och skapa trygga förhållanden för gäster och personal.

I materialet ingår även en dekal ”Safe to visit” att sättas upp på hotell, restauranger och campingar för att visa gäster att företaget följer myndigheternas och Visitas riktlinjer för minskad smittspridning. Materialet har tagits fram i dialog med Folkhälsomyndigheten och Hotell- och restaurangfacket.

Safe Hotels säkerhetscertifiering
Läs mer

Safe Hotels säkerhetscertifiering.

Safehotels Alliance är ett internationellt certifierings- och kunskapsföretag för hotell och konferenssäkerhet. Certifieringen utgår från "The Global Hotel Security Standard"©. Hotellen certifieras på tre säkerhetsnivåer – Certified, Premium eller Executive – baserat på hur väl man uppfyller olika kriterier inom ”Safety and Security”.

Standarden består av mer än 220 kontrollpunkter och spänner över sex olika områden:
• Processer, utbildning och organisation
• Säkerhetsutrustning
• Brandskyddsutrustning
• Brandskyddsutbildning
• Sjukvårdsutbildning och utrustning
• Krishantering

ISO-certifierat kvalitet (9001)
Läs mer

ISO-certifierat kvalitet (9001).

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem kan innehålla skriftlig dokumentation i form av policyer, manualer, rutiner, riktlinjer och checklistor som skapas av organisationen för att säkerställa att produkter och tjänster behåller god kvalitet och att kunden blir nöjd.

För att bli certifierad enligt ISO 9001 krävs först och främst att organisationen implementerar kvalitetsledningssystemet och därefter säkerställer att man uppfyller de krav som finns uppställda i standarden.

ISO 9001 baseras på 7 principer:
• Kundfokus
• Ledarskap
• Medarbetarnas engagemang
• Processinriktning
• Förbättring
• Faktabaserade beslut
• Relationshantering

ISO-certifierat miljö (14001)
Läs mer

ISO-certifierat miljö (14001).

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i företagets befintliga verksamhet.

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:
• Organisationen har eller skapar ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2015.
• Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
• Systemet är beskrivet
• System och beskrivning underhålls löpande
• Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

KRAV-certifierat
Läs mer

KRAV-certifierat.

KRAV står för mat producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan, mer biologisk mångfald och bättre arbetsvillkor.

KRAV-märkt restaurang en certifiering i tre nivåer:
En stjärna: Minst 25% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Alternativt, minst 15 livsmedel byts ut till KRAV-certifierade/EU-ekologiska/MSC-certifierade. Minst 50% av livsmedlen i kvoten ska vara KRAV-märkta.
Två stjärnor: Minst 50% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Minst 50% av livsmedlen i kvoten ska vara KRAV-märkta.
Tre stjärnor: Minst 90% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Minst 50% av livsmedlen i kvoten ska vara KRAV-märkta.

Miljöcertifierade med Green Key
Läs mer

Miljöcertifierade med Green Key.

Green Key är en internationell miljömärkning för turistbranschen där anläggningar ska uppfylla internationellt fastlagda kriterier, särskilt anpassade till logiverksamheter och konferensanläggningar. Internationellt drivs Green Key av Foundation for Environmental Education och kriterier och arbetssätt regleras av Green Keys International Steering Committee. Idag är över 3 000 anläggningar i 60 länder runt om i världen miljömärkta med Green Key.


Anläggningar som erhållit Green Key ska till exempel ha formulerat en miljöpolicy, arbeta med årliga miljömål för ständig förbättring, ha energi- och vattenbesparande lösningar och rutiner samt miljömärkta städprodukter. Vidare ställs krav på ökande andel ekologiska, rättvisemärkta och/eller lokalproducerade livsmedel årligen. Anläggningen ska också regelbundet utbilda och informera sin personal rörande miljö- och hållbarhetsfrågor och det pågående arbetet med Green Key.


I arbetet ingår också att dokumentera hur kriterierna uppfylls. Kontroll av denna dokumentation görs delvis genom en årlig miljörapport som skickas in till Green Key Sverige och till fullo via regelbundna kontrollbesök på själva anläggningen.

Svanenmärkt
Läs mer

Svanenmärkt.

En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.

Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten till exempel klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

Nature’s Best®-märkt
Läs mer

Nature’s Best®-märkt.

Nature’s Best® är Sveriges enda hållbarhetsmärkning för naturbaserade upplevelser. Det fungerar både som ett systematiskt verktyg för natur- och kulturturismföretagens hållbara affärsutveckling samt ett kvalitetsmärke som synliggör hållbara upplevelser för medvetna resenärer. Ekoturism i praktiken helt enkelt.


Märkningssystemet består av ett antal delar: Nature’s Best 6 Grundprinciper, Nature’s Best Tematiska kriterier, Nature’s Best Resmålsanalys, Nature’s Best Miljöplan.


Avsändare är Naturturismföretagen som huvudman, tillsammans med Visit Sweden. Naturturismföretagen är natur- och ekoturismföretagens branschorganisation som verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism samt en hållbar utveckling av näringen.